banner web PDTS 2019 plain EN resize

Info Bahagian/Unit

Unit Pembangunan Tanah

Fungsi Utama

 • Proses Permohonan Serahbalik dan Berimilik Semula Seksyen 204(A)
 • Proses Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN 1965 (Pasir dan Batu Kuari)
 • Proses Permohonan Kebenaran Merancang (OSC) Majlis Perbandaran Nilai dan Majlis Perbandaran Seremban

Unit Pendaftaran

Fungsi Utama

 • Aktiviti 1 : Proses Pendaftaran Urusniaga
 • Aktiviti 2 : Proses Pendaftaran Bukan Urusniaga
 • Aktiviti 3 : Menjalankan Perintah Jual
 • Aktiviti 4 : Proses Permohonan Kebenaran/ Kelulusan Pindahmilik dan Gadaian dari Pentadbir Tanah Daerah
 • Aktiviti 5 : Proses Permohonan Hakmilik Hilang/ Rosak

Unit Hasil

Fungsi Utama

 • Proses Permohonan Bayaran Cukai Tanah Secara Ansuran
 • Proses Permohonan Pengurangan Denda Lewat 50%
 • Proses Penyediaan Notis 6A
 • Proses Penyediaan Notis Gantian 6A
 • Proses Penyediaan Notis 8A

Info Bahagian/Unit

{loadmodule mod_accordion,Info Bahagian/Unit}

Unit Pelupusan Tanah

Fungsi Utama

 • Proses Permohonan Pemberimilikan Tanah Kosong Kerajaan
 • Proses Permohonan Perizaban Tanah Kerajaan
 • Proses Permohonan Hak Lalu Lalang Persendirian
 • Proses Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) Mengutip Hasil
 • Proses Permohonan Tanah Rizab Kerajaan Secara Pajakan
 • Proses Permohonan Tanah Kerajaan dan Tanah Rizab Secara Permit Ruang Udara

Unit Teknikal & Penguatkuasaan

Fungsi Utama

 • Menyiasat dan Menyediakan Laporan Tanah
 • Memperenggan / Menempatkan dan Mengukur
 • Menjalankan Rondaan Penguatkuasaan

Pembangunan Daerah

Fungsi Utama

 • Proses Permohonan Projek-projek kecil Pembangunan Daerah Seremban
 • Pembayaran Elaun Jawatankuasa Ketua Kampung
 • Penyampaian Maklumat dan Dasar-dasar Kerajaan
 • Proses Terimaan Akaun Amanah
 • Proses Pembayaran Melalui Peruntukan Akaun Amanah
 • Menerima dan Mendaftar Kutipan Deposit di SPEKS
 • Memproses dan Menyediakan Baucar Bayaran bagi Pemulangan Deposit

Khidmat Pengurusan

Fungsi Utama

 • Keselamatan dan Penyelenggaran Bangunan
 • Pengurusan Kenderaan Jabatan
 • Pengurusan Surat-menyurat
 • Majlis dan Keraian
 • Urusan Pengurusan Sumber Manusia
 • Pengurusan Aset dan Stor
 • Pengurusan Bajet
 • Pengurusan Gaji dan Elaun
 • Pengurusan Pelan Operasi Latihan (POL)
 • Pengurusan Meja Bantuan (Helpdesk) Sistem Rangkaian dan Sokongan Pengguna
 • Pengurusan Bayaran Bagi Pesanan Tempatan dan Baucar Bayaran

Pautan Agensi

MyGov
BPA
JPA
MSC
MAMPU
SPA
MyEG
SPR
MDEC
KSN
nslogo small
 

Capaian Pantas

sub menu2 handshake
Statistik online
tatacara
Arkib elektronik
direktorI
 
FBlogoMobileRSS