KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

 

 Nama : Mohd Nizam bin Tajul Arus
Jawatan : Pegawai Daerah
Skim Perkhidmatan/Gred : M/M54
Emel : m.nizam[at]ns[dot]gov[dot]my
Telefon (P) : 06-6032201
Faks : 06-6032260
Alamat :

Pejabat Daerah dan Tanah Seremban
Kompleks Pentadbiran Daerah Seremban
Persiaran S2 A2, Seremban 2
70300 Seremban Negeri Sembilan

 

PEGAWAI KESELAMATAN ICT (ICTSO)

 

 Nama : Mayzurah binti Safiee
Jawatan : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Skim Perkhidmatan/Gred : F/F32
Emel : mayzurah[at]ns[dot]gov[dot]my
Telefon (P) : 06-6032263
Faks : 06-6032257
Alamat :

Pejabat Daerah dan Tanah Seremban
Kompleks Pentadbiran Daerah Seremban
Persiaran S2 A2, Seremban 2
70300 Seremban Negeri Sembilan