Up

Urusan Tanah

BORANG 19B PERMOHONAN MEMASUKKAN KAVEAT PERSENDIRIAN
BORANG 19D PERMOHONAN UNTUK MEMASUKKAN KAVEAT PEMEGANG LIEN
BORANG 19G NOTIS UNTUK MENARIK BALIK KAVEAT SENDIRIAN
BORANG HAKMILIK BARU - AKIBAT HILANG ATAU ROSAK
BORANG PERMOHONAN KEBENARAN PINDAH MILIK TANAH (CONSENT)
BORANG PERMOHONAN KEBENARAN MENGGADAI TANAH (CONSENT)
BORANG PEMBETULAN HAKMILIK SEKSYEN 380 KTN
 
 
Powered by Phoca Download