banner web PDTS 2018 RESIZE 2

Warga PDT Seremban
  HRMIS  
  Webmail NS  
  eSPEKS  
  eKursus  
  Muat Turun Borang  
     
Pusat Media
  e-Buletin/Penerbitan  
  Audio/Video  
  Pautan Akhbar  
     

PEMBANGUNAN TANAH

Memproses semua permohonan yang lengkap mengikut aktiviti dengan tempoh di bawah sehingga fail dihantar ke Pejabat Tanah dan Galian Negeri Sembilan (PTGNS)

 • Permohonan serahbalik dari berimilik semula tanah di bawah seksyen  204A atau di bawah seksyen 197 dan 76 juga permohonan serentak pecah sempadan dan tukar syarat tanah di bawah seksyen 124A Kanun Tanah Negara 1965
  Tempoh : 6 bulan
 • Permohonan pecah sempadan di bawah sekyen 137 dan permohonpecah bahagian tanah di bawah seksyen 142 Kanun Tanah Negara 1965
  Tempoh : 6 bulan
 • Permohonan penyatuan tanah di bawah seksyen 148 Kanun Tanah Negara 1965
  Tempoh : 6 bulan
 • Permohonan tukar syarat tanah di bawah seksyen 124 Kanun Tanah Negara 1965
  Tempoh : 6 bulan
 • Permohonan pengambilan tanah di bawah seksyen 3(1)(a) Akta Pengambilan Tanah 1960
  Tempoh : 6 bulan

PELUPUSAN TANAH

 • Permohonan pemberimilikan tanah kerajaan di bawah seksyen 76 Kanun Tanah Negara 1965
  Tempoh : 9 bulan
 • Permohonan lesen pendudukan sementara di bawah seksyen 65 Kanun Tanah Negara 1965 & permohonan pajakan tanah rizab di bawah seksyen 63 Kanun Tanah Negara 1965
  Tempoh : 9 bulan
 • Permohonan permit bahan batuan di bawah  seksyen 69 & 70 Kanun Tanah Negara 1965
  Tempoh : 3 bulan
 • Permohonan perizaban tanah kerajjan di bawah seksyen 62 Kanun Tanah Negara 1965
  Tempoh : 9 bulan

Undian

Apa pilihan anda : Membayar Bil Cukai Tanah

Pautan Agensi

MyGov
BPA
JPA
MSC
MAMPU
SPA
MyEG
SPR
MDEC
KSN
nslogo small
 

Capaian Pantas

sub menu2 handshake
Statistik online
tatacara
Arkib elektronik
direktorI
 
FBlogoMobileRSS