banner web PDTS 2017 resize

  1. Memastikan semua kutipan hasil dari sewaan dikutip dibayar oleh Penyewa pada minggu pertama setiap bulan (mengikut dokumen perjanjian)
  2. Memastikan urusan penyediaan baucer bayaran bagi bil-bil pesanan tempatan disiapkan dalam tempoh seminggu dari tarikh bil lengkap diterima
  3. Memastikan Resit Rasmi Kew.38 dikeluarkan serta merta bagi setiap kali 'transaction' dilakukan ke atas penjualan pelbagai dokumen sebutharga/ tender
  4. Memastikan setiap keputusan Lembaga Pelesenan Eksais diumumkan secara bertulis kepada Pengusaha Bir dalam tempoh seminggu untuk dibuat bayaran (Mesyuarat Lembaga Perlesenan Eksais 4 kali setahun)
  5. Memastikan permohonan salinan sijil kerakyatan dikeluarkan dalam tempoh 30 minit bagi setiap permohonan lengkap diterima mengikut peraturan.
  6. Memastikan proses pembaharuan permohonan Permit Sedutan Air Sungai dikeluarkan dalam tempoh 30 minit setelah mendapat kelulusan Pegawai Daerah dan bayaran dijelaskan.
  7. Memastikan proses lelongan harta benda kerajaan (ASET) dilakukan dalam tempoh 3 minggu setelah mendapat kelulusan.
  8. Memastikan Pendeposit menerima bayaran balik wang deposit dalam tempoh 2 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima

Pautan Agensi

 

Capaian Pantas

sub menu2 handshake
Statistik online
tatacara
Arkib elektronik
direktorI