Jika anda mempunyai sebarang permohonan untuk mendapatkan maklumat tertentu daripada Pejabat Daerah dan Tanah Seremban, sila kemukakan permohonan anda secara rasmi ke:

Pejabat Daerah dan Tanah Seremban
Kompleks Pentadbiran Daerah Seremban
Persiaran S2 A2, Seremban 2
70300 Seremban, Negeri Sembilan.

Tel : 606-6032 200
Faks : 606-6032 257
E-mel: pentadbiranseremban[at]ns[dot]gov[dot]my

***Penafian - Permohonan sebarang maklumat dan data yang dipohon masih lagi bergantung / tertakluk kepada keputusan Pentadbiran ini.