PEMBANGUNAN TANAH

Memproses semua permohonan yang lengkap mengikut aktiviti dengan tempoh di bawah sehingga fail dihantar ke Pejabat Tanah dan Galian Negeri Sembilan (PTGNS)

 • Permohonan serahbalik dari berimilik semula tanah di bawah seksyen  204A atau di bawah seksyen 197 dan 76 juga permohonan serentak pecah sempadan dan tukar syarat tanah di bawah seksyen 124A Kanun Tanah Negara 1965
  Tempoh : 6 bulan
 • Permohonan pecah sempadan di bawah sekyen 137 dan permohonpecah bahagian tanah di bawah seksyen 142 Kanun Tanah Negara 1965
  Tempoh : 6 bulan
 • Permohonan penyatuan tanah di bawah seksyen 148 Kanun Tanah Negara 1965
  Tempoh : 6 bulan
 • Permohonan tukar syarat tanah di bawah seksyen 124 Kanun Tanah Negara 1965
  Tempoh : 6 bulan
 • Permohonan pengambilan tanah di bawah seksyen 3(1)(a) Akta Pengambilan Tanah 1960
  Tempoh : 6 bulan

PELUPUSAN TANAH

 • Permohonan pemberimilikan tanah kerajaan di bawah seksyen 76 Kanun Tanah Negara 1965
  Tempoh : 9 bulan
 • Permohonan lesen pendudukan sementara di bawah seksyen 65 Kanun Tanah Negara 1965 & permohonan pajakan tanah rizab di bawah seksyen 63 Kanun Tanah Negara 1965
  Tempoh : 9 bulan
 • Permohonan permit bahan batuan di bawah  seksyen 69 & 70 Kanun Tanah Negara 1965
  Tempoh : 3 bulan
 • Permohonan perizaban tanah kerajjan di bawah seksyen 62 Kanun Tanah Negara 1965
  Tempoh : 9 bulan

Berita Terkini

Disember 2020
A I S R K J S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Kata Kunci Popular

Undian

Pendapat Anda : Perkhidmatan kaunter di Pejabat Daerah dan Tanah Seremban?