• Masa Menunggu Bagi Mendapatkan Perkhidmatan Di Kaunter 15 Minit

  Pelanggan dipohon membuat sebarang pertanyaan di Bilik Rundingcara 1 dan 2 bagi menjimatkan masa di kaunter

 • Mendaftar Urusan Perserahan tidak melebihi 1 Hari (24 jam) Bagi Kesemua Urusan

  Mendaftarkan perserahan yang lengkap

 • Mendaftar Urusan Pindahmilik Individu dalam masa 20 minit

 • Keputusan Kebenaran Gadaian

  Mengetahui keputusan permohonan Gadaian 21 hari bekerja selepas permohonan dibuat

 • Keputusan Kebenaran Pindahmilik

  Mengetahui keputusan permohonan Pindahmilik 21 hari bekerja hari selepas permohonan dibuat

  Mengetahui status permohonan Pindahmilik sekatan kepentingan bersyarat 21 hari bekerja selepas permohonan dibuat

  Jenis-jenis Pindahmilik sekatan kepentingan bersyarat

  1. Hakmilik Individu kepada Syarikat
  2. Hakmilik Syarikat kepada Individu
  3. Hakmilik Tanah Rizab Melayu
  4. Hakmilik Tanah lot Bumiputra
  5. Pindahmilik atas Perintah Pusaka atau Perintah Mahkamah

Berita Terkini

Disember 2020
A I S R K J S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Kata Kunci Popular

Undian

Pendapat Anda : Perkhidmatan kaunter di Pejabat Daerah dan Tanah Seremban?