Backdrop KursusKewangan

 

Pada 4 - 6 November 2019, Pejabat Daerah dan Tanah Seremban (PDTS) telah menganjurkan Kursus Kewangan Modul Perolehan bagi pegawai dan kakitangan PDTS di Avillion Legacy Melaka. Kursus telah disampaikan oleh Encik Munawir bin Mohd Rukun, penceramah dari Institut Perakaunan Negara. Semoga dengan pengetahuan ini, diharapkan segala pelaksanaan dan pematuhan prosedur dalam menguruskan atau mengendalikan proses perolehan dapat dilaksanakan dengan penuh integriti dan akauntabiliti.

KK20