NAMA PROGRAM

Lawatan Tapak Mangsa Banjir Di Kg Sega Hilir Rantau

PENGLIBATAN

Pegawai Daerah Seremban,
Jabatan Kebajikan Masyarakat,
Angkatan Pertahanan Awam,
Jurutera JPS Daerah Seremban,
Pengerusi MPKK

 

BanjirSegaHilir 5

BanjirSegaHilir 4

BanjirSegaHilir 10

BanjirSegaHilir 11

BanjirSegaHilir 9