Soalan Lazim

FAQs - Soalan Lazim

Status pemilikan sesuatu tanah boleh  dilakukan di unit Pendaftaran, Pejabat Daerah dan Tanah Seremban. 

Pemohon harus melantik jurukur berlesen sendiri. Jika ingin mengunakan khidmat JUPEM.Negeri Sembilan, pemilik perlu membuat permohonan rasmi kepada Pentadbir Tanah Seremban.

Aduan boleh dilakukan melalui telefon, surat atau pemilik boleh hadir sendiri ke Unit Teknikal, Pejabat Tanah Seremban. Nombor talian Pejabat Tanah Seremban ialah 06-6032200 dan alamat pentadbiran ini ialah Pejabat Daerah & Tanah Seremban, Persiaran S2 A2 Seremban 2, 70300 Seremban. 

Pelan boleh dibeli di kaunter JUPEM.Negeri Sembilan atau di kaunter pelan di Unit Teknikal, Pejabat Tanah Seremban.

Pemilik tanah perlu melantik Jurukur Berlesen bagi menunjukkan lokasi sesebuah lot tanah.

Proses kelulusan bagi permohonan yang lengkap adalah dalam lingkungan 4 hari dan selewat-lewatnya 14 hari.

Kaveat dilakukan bertujuan untuk mengelakkan proses urusniaga ke atas tanah. 

  • Tuntutan hartanah bagi pemilik yang telah meninggal
  • Proses 6 bulan di PESAKA.
  • Rezab dan pemilikan tanah = 1 tahun
  • Kelulusan bagi tukar syarat = 3 bulan
  • Kelulusan untuk siap Hak milik = 1 1/2 tahun

Tempohnya 6 bulan dan kadar bayaran RM150 dikenakan terhadap pemohon.