Unit Pembangunan Tanah

Fungsi Utama

 • Proses Permohonan Serahbalik dan Berimilik Semula Seksyen 204(A)
 • Proses Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN 1965 (Pasir dan Batu Kuari)
 • Proses Permohonan Kebenaran Merancang (OSC) Majlis Perbandaran Nilai dan Majlis Perbandaran Seremban

Unit Pendaftaran

Fungsi Utama

 • Aktiviti 1 : Proses Pendaftaran Urusniaga
 • Aktiviti 2 : Proses Pendaftaran Bukan Urusniaga
 • Aktiviti 3 : Menjalankan Perintah Jual
 • Aktiviti 4 : Proses Permohonan Kebenaran/ Kelulusan Pindahmilik dan Gadaian dari Pentadbir Tanah Daerah
 • Aktiviti 5 : Proses Permohonan Hakmilik Hilang/ Rosak

Unit Hasil

Fungsi Utama

 • Proses Permohonan Bayaran Cukai Tanah Secara Ansuran
 • Proses Permohonan Pengurangan Denda Lewat 50%
 • Proses Penyediaan Notis 6A
 • Proses Penyediaan Notis Gantian 6A
 • Proses Penyediaan Notis 8A
 • Memungut dan Mengakaunkan Kutipan Hasil, Deposit dan Amanah

Unit Pelupusan Tanah

Fungsi Utama

 • Proses Permohonan Pemberimilikan Tanah Kosong Kerajaan
 • Proses Permohonan Perizaban Tanah Kerajaan
 • Proses Permohonan Hak Lalu Lalang Persendirian
 • Proses Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) Mengutip Hasil
 • Proses Permohonan Tanah Rizab Kerajaan Secara Pajakan
 • Proses Permohonan Tanah Kerajaan dan Tanah Rizab Secara Permit Ruang Udara

Unit Teknikal & Penguatkuasaan

Fungsi Utama

 • Menyiasat dan Menyediakan Laporan Tanah
 • Memperenggan / Menempatkan dan Mengukur
 • Menjalankan Rondaan Penguatkuasaan

Pembangunan Daerah

Fungsi Utama

 • Proses Permohonan Projek-projek kecil Pembangunan Daerah Seremban
 • Pembayaran Elaun Jawatankuasa Ketua Kampung
 • Penyampaian Maklumat dan Dasar-dasar Kerajaan
 • Proses Terimaan Akaun Amanah
 • Proses Pembayaran Melalui Peruntukan Akaun Amanah
 • Menerima dan Mendaftar Kutipan Deposit di SPEKS
 • Memproses dan Menyediakan Baucar Bayaran bagi Pemulangan Deposit

Khidmat Pengurusan

Fungsi Utama

 • Keselamatan dan Penyelenggaran Bangunan
 • Pengurusan Kenderaan Jabatan
 • Pengurusan Surat-menyurat
 • Majlis dan Keraian
 • Urusan Pengurusan Sumber Manusia
 • Pengurusan Aset dan Stor
 • Pengurusan Bajet
 • Pengurusan Gaji dan Elaun
 • Pengurusan Pelan Operasi Latihan (POL)
 • Pengurusan Meja Bantuan (Helpdesk) Sistem Rangkaian dan Sokongan Pengguna
 • Pengurusan Bayaran Bagi Pesanan Tempatan dan Baucar Bayaran

Perundangan

Fungsi Utama

 • Menjaga dan melindungi kepentingan Pejabat Daerah dan Tanah Seremban dari aspek perundangan
 • Menyediakan ulasan perundangan dan nasihat berkaitan dengan hal ehwal undang-undang selaras dengan sistem perundangan dalam Negara, dasar polisi kerajaan dan kepentingan umum
 • Merangka dan menyemak klausa-klausa perjanjian bagi memastikan kepentingan Pejabat Daerah dan Tanah Seremban sentiasa terpelihara
 • Penyeliaan ke atas kertas siasatan yang dibuka oleh Unit Penguatkuasaan yang menjalankan sisatan
 • Memastikan pengendalian kes-kes saman jabatan dalam keadaan baik dan teratur menurut aspek perundagan dan prosedur mahkamah
 • Memastikan perintah mahkamah yang diterima oleh jabatan dalam tindakan dan disempurnakan