seremban logo black 1

KAJIAN KESEDIAAN PENDUDUK DAN AGENSI TERHADAP PELAKSANAAN BANDAR PINTAR DI NEGERI SEMBILAN

  1. Home
  2. »
  3. Arkib Berita/Aktiviti
  4. »
  5. KAJIAN KESEDIAAN PENDUDUK DAN AGENSI TERHADAP PELAKSANAAN BANDAR PINTAR DI NEGERI SEMBILAN
poster hebahan

PLANMalaysia Negeri Sembilan sedang manjalankan KAJIAN KESEDIAAN PENDUDUK DAN AGENSI TERHADAP PELAKSANAAN BANDAR PINTAR DI NEGERI SEMBILAN. Kajian ini akan menjadi asas kepada penetapan strategi perancangan bandar pintar di dalam semua dokumen perancangan fizikal Negeri Sembilan meliputi Rancangan Struktur Negeri (RSN, Rancangan Tempatan (RT), Rancangan Kawasan Khas (RKK) dan Pelan Tindakan Khas (PTK). Dokumen-dokumen ini merupakan dokumen utama yang menjadi rujukan dan panduan kepada Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), agensi-agensi Negeri dan pihak-pihak berkepentingan (Stakeholders) dalam merancang dan melaksanakan pembangunan Bandar Pintar yang bersistematik dan mampan.

Tempoh masa soal selidik ini boleh diakses bermula 1 Mac 2024 (Jumaat) sehingga 31 Mac 2024(Ahad) selama satu bulan.

Skip to content