seremban logo black 1

Maklumat Bahagian

 1. Home
 2. »
 3. Korporat
 4. »
 5. Mengenai-PDTS
 6. »
 7. Maklumat Bahagian
Unit Pembangunan Tanah

Fungsi Utama

Mengurus Dan Memproses Permohonan Yang Melibatkan :

 • Pecah Sempadan
 • Pecah Bahagian Tanah
 • Penyatuan Tanah
 • Pecah Sempadan Tanah
 • Tukar Syarat Nyata Tanah
 • Batal Sekatan Kepentingan Tanah
 • Tukar Syarat & Pecah Sempadan Tanah
 • Meletak Syarat Nyata Tanah
 • Serah Keseluruhan Tanah
 • Serah Sebhgian Tanah
 • Permit Bahan Batuan
 • Kebenaran Merancang
 • Permit Khas
Unit Pendaftaran

Fungsi Utama

 • Menerima, Menyemak, Mendaftar Perserahan Urusniaga & Bukan Urusniaga
 • Melaksanakan Pendaftaran Hakmilik Sementara & Hakmilik Tetap
 • Mengeluarkan Dokumen Hakmilik Keluaran Kepada Tuan Tanah
 • Menyediakan Sijil Carian Rasmi, Salinan Hakmilik Serta Lain-lain Dokumen Mengikut Permintaan
 • Membuat Semakan Hakmilik & Suratcara
 • Memberi Khidmat Nasihat Kepada Pemohon
Unit Hasil

Fungsi Utama

 • Proses Permohonan Bayaran Cukai Tanah Secara Ansuran
 • Proses Permohonan Pengurangan Denda Lewat 50%
 • Proses Penyediaan Notis 6A
 • Proses Penyediaan Notis Gantian 6A
 • Proses Penyediaan Notis 8A
 • Memungut dan Mengakaunkan Kutipan Hasil, Deposit dan Amanah
Unit Pelupusan Tanah

Fungsi Utama

Mengurus Dan Memproses Permohonan Yang Melibatkan :

 • Pemberimilikan Tanah Kosong Kerajaan
 • Perizaban Tanah Kerajaan
 • Hak Lalu Lalang Persendirian
 • Lesen Permohonan Pendudukan Sementara (LPS)
 • Tanah Rizab Kerajaan Secara Pajakan
 • Tanah Kerajaan & Tanah Rizab Secara Permit Ruang Udara
Unit Teknikal & Penguatkuasaan

Fungsi Utama

 • Menyiasat & menyediakan laporan tanah
 • Memperenggan / menempatkan dan mengukur tanah
 • Merekod, mencatit dan mengemaskini rekod-rekod fahrasat pejabat tanah
 • Menjalankan rondaan penguatkuasaan
 • Menjalankan tangkapan, siasatan dan pendakwaan terhadap kesalahan di bawah seksyen 425 dan 426 Kanun Tanah Negara 1965.
 • Menjalankan penguatkuasaan (pelanggaran syarat tanah)
 • Menjalankan proses pewartaan bagi permohonan perizaban maksud awam

 

Pembangunan Daerah

Fungsi Utama

Pembangunan Masyarakat

 • Melaksana program pembangunan modal insan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat & kesejahteraan rakyat
 • Menyelaras dan melaksanakan program-program pembasmian lemiskinan (miskin tegar)
 • Menyelaras dan mengambil tindakan ke atas aduan awam
 • Membantu UPPIAU menguruskan pentadbiran serta menyelaras aktiviti MPKK termasuk pembayaran elaun MPKK
 • Bertanggungjawab terhadap pembangunan sosio

Pembangunan Fizikal

 • Pengurusan bencana daerah – banjir, ribut, covid-19
 • Pentadbir dan perancang kepada pembangunan daerah
 • Jabatan penghubung antara agensi Kerajaan melalui pelaksanaan dan penyelarasan program dan projek
 • Menyelaras dan melaksana projek pembangunan kecil daerah
  • Jalan kampung, longkang
  • Balai raya
  • Tembok penahan tebing
  • Projek dan penyelenggaraan berskala kecil
 • Menyelaras aduan awam antara Jabatan / Agensi Kerajaan
Khidmat Pengurusan

Fungsi Utama

 • Keselamatan dan Penyelenggaran Bangunan
 • Pengurusan Kenderaan Jabatan
 • Pengurusan Surat-menyurat
 • Majlis dan Keraian
 • Urusan Pengurusan Sumber Manusia
 • Pengurusan Aset dan Stor
 • Pengurusan Bajet
 • Pengurusan Gaji dan Elaun
 • Pengurusan Pelan Operasi Latihan (POL)
 • Pengurusan Meja Bantuan (Helpdesk) Sistem Rangkaian dan Sokongan Pengguna
 • Pengurusan Bayaran Bagi Pesanan Tempatan dan Baucar Bayaran
Perundangan

Fungsi Utama

 • Menjaga dan melindungi kepentingan Pejabat Daerah dan Tanah Seremban dari aspek perundangan
 • Menyediakan ulasan perundangan dan nasihat berkaitan dengan hal ehwal undang-undang selaras dengan sistem perundangan dalam Negara, dasar polisi kerajaan dan kepentingan umum
 • Merangka dan menyemak klausa-klausa perjanjian bagi memastikan kepentingan Pejabat Daerah dan Tanah Seremban sentiasa terpelihara
 • Penyeliaan ke atas kertas siasatan yang dibuka oleh Unit Penguatkuasaan yang menjalankan sisatan
 • Memastikan pengendalian kes-kes saman jabatan dalam keadaan baik dan teratur menurut aspek perundagan dan prosedur mahkamah
 • Memastikan perintah mahkamah yang diterima oleh jabatan dalam tindakan dan disempurnakan
Skip to content